Мостове

Прочит: Евреи 13:1-3

„… Бог в Христос примири света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и повери на нас посланието на примирението. И така от Христова страна сме посланици…“
(2 Коринтяни 5:19-20)

Хората, които работят в университет, често участват в образователни програми, които целят да хвърлят мост между гимназията и колежа и да помогнат на бъдещите студенти или на тези, които искат да повишат своята квалификация.
Докато се приготвях за една такава програма, се замислих, че Бог ни е създал, за да изграждаме мостове. Можем да споделяме нещата, които ни е подарил, за да помогнем на някой, който няма храна или дрехи. Можем да изградим мост на надежда за братята и сестрите, които са в затвора. Можем да хвърлим мост между двама човека, които не могат да примирят противоположните си гледни точки.
Най-важният мост, който трябва да градим, е този, който води хората при Христос. Благата вест трябва да бъде споделяна. Ако сме на разположение на Създателя на вселената, ще можем да изграждаме мостове на възможностите за себе си и за другите.

Молитва: О, Господи, помогни ни да видим и да протегнем ръка към хората днес. Благодарим Ти, че ни даваш необходимото, за да им помогнем. Амин.

Мисъл за деня: Какъв мост ме призовава Бог да изградя днес?
Джули Браун (Арканзас, САЩ)

Да се молим: ДА СМЕ БЪРЗИ В ПОМОЩТА КЪМ ХОРАТА.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply