Мотивация

Прочит: Евреи 10:19-25

 

„… нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Онзи, Който е обещал това; и нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела.“

                                                                                 (Евреи 10:23-24)

 

Всеки, който познава моя тъст Джон, знае, че той обича Бога. Освен това винаги намира думи за всичко. Понякога казва нещо проницателно, друг път просто напомня някоя библейска истина. Често разказва забавни неща. Всеки път обаче думите му карат хората да се замислят. Джон е същински мотиватор! Точно така го описах на 80-тия му рожден ден. Когато го слушаш, се насърчаваш да обичаш другите и да вършиш добро, както авторът на посланието към евреите ни насърчава.

Исус правеше същото – провокираше размисъл. Той накара самарянката при извора да се замисли и да действа уверено (вж. Йоан 4:29); предизвика Никодим към размисъл за новорождението (вж. Йоан 3:4); мотивира стотника да помоли за изцелението на неговия слуга (вж. Матей 8:8).

Исус е верен и ни насърчава да Го следваме стъпка по стъпка с непоколебима вяра. Когато говорим с хората, които срещаме, нека ги насърчаваме да постъпват според любовта. Ако сме възприели Исус като пример за живота си, ще търсим всякакви начини да говорим и действаме така, че да побеждаваме злото чрез добро (вж. Римляни 12:21).

 

Молитва: Боже, изпълвай сърцата ни с Твоята вярност и любов, и ни помагай да насърчаваме и мотивираме хората, които срещаме. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще се радвам на Божите обещания, като насърчавам другите хора.

Марк Куик (Калифорния)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ НАСЪРЧЕНИЕ.

Остави коментар

Live Reply