Моята мисия

Прочит: Деяния 20:20-24

„Но не се скъпя за живота си, нито ми се свиди за него, стига само да завърша пътя си и служението, което приех от Господ Исус, да проповядвам благовестието на Божията благодат.“
(Деяния 20:24)

Дълги години съм се питал каква е моята мисия в живота. Аз съм пенсиониран детектив, разследващ убийства. Кариерата ми прекъсна по-рано, тъй като получих удар, който засегна говора и двигателните ми способности. Затова мислех, че мисията ми е приключила.
Веднъж си спомних за една аудиокасета, която ми подари мой познат. Пуснах си я, за да чуя отново насърчителните послания, и се сетих, че говорителят също има проблеми с говора. Макар те да са по-сериозни и от моите, той всяка година насърчава хиляди хора, като споделя с тях вестта за Исус!
Благодарение на този човек и цитираните днес думи от Божието слово открих мисията на живота си – да споделям вестта за Исус Христос. Сега обикалям болници и църкви, за да изнасям презентации за духовна подкрепа пред хора, преживели инсулт. Това ми дава възможност да говоря за своята вяра. Въпреки говорните проблеми и проходилката, която се налага да използвам, аз изпълнявам мисията на живота си, мисията, която Бог ми е възложил.

Молитва: Господи, помогни ни да приемем с готовност и да изпълняваме мисията, която си възложил на всеки от нас. Амин.

Мисъл за деня: Независимо от моите възможности Бог има мисия за мене.
Рон Сандърс (Мичигън)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА СЛЕД ИНСУЛТ.

Остави коментар

Live Reply