Място

Прочит: Йоан 14:1-4

 

„… отивам да ви приготвя място.“

                                             (Йоан 14:2)

 

Жена ми бързо ме е закарала в болницата, когато съм получил инфаркт. Не помня нищо за периода между прибирането ми вкъщи и загубата на съзнание онази вечер. Когато се осъзнах в болницата и видях лекарите, сестрите и роднини около леглото си, разбрах, че Бог ми е подарил нов живот.

Чувствах се добре при всички грижи на болничния персонал, но нямаше нищо по-хубаво от домашната атмосфера. Когато ме изписаха, жена ми каза, че ще си отиде, за да приготви всичко необходимо, и ще се върне да ме вземе. Съвсем скоро щях да вляза в приготвената стая вкъщи, където да си почивам и да се възстановявам – какво по-хубаво от това!

Спомних си за Исусовите думи към учениците: „Отивам да ви приготвя място“. Когато Исус ги призова за първи път, те оставиха всичко и тръгнаха след Него. Представям си колко утешително е било за тях обещанието на Спасителя да им приготви място във вечността, където да бъдат завинаги с Него.

Аз вярвам, че във всяка ситуация Бог ни приготвя място на избавление и покой. Преди да сме попаднали в мрака, Той е приготвил изходен път.

 

Молитва: Изкупителю, благодарим Ти, че ни изцеляваш, че ни даваш нов живот и че ни приготвяш място във вечността чрез Исус Христос. Амин.

 

Мисъл за деня: Христос ни приготвя място.

Клавдиус Тевари (Индия)

 

Да се молим за: ПАЦИЕНТИТЕ, НАСТАНЕНИ В БОЛНИЦА.

Остави коментар

Live Reply