На Божията трапеза

Прочит: 1 Коринтяни 11:24-34

 

„И всички ядоха и се наситиха. И вдигнаха дванадесет пълни коша с къшеи хляб, също и от рибите.“

                                                                                    (Марк 6:42-43)

 

Със семейството ми отидохме на едно вечерно богослужение в нашата църква. Бяхме изпълнени с желание да отдадем слава на Бога. Молихме се и слушахме насърчителните думи на пастора. Дойде време за причастието. Бяха дошли повече хора от предвиденото, затова хлябът свърши. Жената, която стоеше до мен, предложи да отчупи от своето парче и да ми даде. Аз приех с благодарност. Заедно се радвахме на Божието присъствие, а постъпката на тази жена беше за мен пример за Божията любов. Дори когато земните ресурси не достигат, тази любов е изобилна и насочена към всички нас.

 

Молитва: Боже, Който никога не преставаш да ни обичаш, помагай ни да показваме Твоята любов дори когато обстоятелствата ни пречат. Амин.

 

Мисъл за деня: В моето духовно семейство чувствам Божията изобилна любов.

Мария Натали (Индонезия)

 

Да се молим за: ХРИСТИЯНИТЕ В ИНДОНЕЗИЯ.

 

 

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply