На чия страна?

Прочит: Исус Навин 5:13-15

 

„… Исус пристъпи към него и му каза: Наш ли си, или от неприятелите ни? А човекът отговори: Не; но за военачалник на Господнето войнство сега дойдох аз…“

(Исус Навин 5:13-14)

 

Новобранците си почиваха и разговаряха оживено. Изведнъж влезе командирът и някой извика: „Внимание!“. Всички разговори секнаха и те скочиха на крака. Появата на военачалника беше причина за промяната в поведението на войниците.

Исус Навин преживя нещо подобно. Близо до Йерихон той видя срещу себе си човек с меч в ръката. Той го попита дали е откъм тях, или е неприятел, и получи отговор: нито едното, нито другото, мъжът беше военачалник на Господното войнство. Исус Навин веднага се поклони и запита какво ще заповяда Господарят на слугата Си (Исус Навин 5:14). Тази среща промени неговите действия и думи.

Понякога, когато се моля, си мисля за Исус Навин. Усещам как се опитвам да убеждавам Бог да бъде на моя страна за нещо, което искам. После си напомням, че молитвата не цели да „принуждаваме“ Господ да мисли като нас, а да ни направи смирени и готови да поискаме това, което е в съответствие с Неговата воля. Спомнете си какво ни призовава Исус: „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави“ (Матей 6:33).

 

Молитва: Благословени Отче, помогни ни да се стремим да живеем според Твоята воля. Амин.

 

Мисъл за деня: Съответстват ли моите молитви на Божията воля?

Марион Браун (Флорида)

 

Да се молим за: НОВОБРАНЦИТЕ В АРМИЯТА.

 

Остави коментар

Live Reply