На дървото

Прочит: Лука 19:1-10

 

„Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза: Закхей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти.“

                                                                             (Лука 19:5)

 

Посещавала съм повече от 50 държави. Виждала съм хора, живеещи в разкош, както и такива, тънещи в бедност. Срещала съм и съм работила с хора, изповядващи различни религии, принадлежащи към различни социални прослойки, с различни политически убеждения. Разбрала съм, че независимо къде се намират, хората искат най-много да живеят и да обичат, да се радват на семейство и приятели и да осигурят добро бъдеще на своите деца.

Въпреки общите мечти, различните условия на живот неминуемо ни водят да усещането, че сме прави в някои неща, за разлика от другите, които грешат. Макар да сме много добре настроени към всички, често ни е трудно да общуваме и работим с някого. Трудно ни е да отидем при него така, както Исус отиде при Закхей.

Спасителят призова Закхей, докато той беше на дървото, после отиде в дома му – там, където той живееше, където се хранеше и спеше със своето семейство. Исус не поиска от него да слезе от дървото и да отидат в „близката църква“.

Ако искаме да следваме истински Исусовия пример, трябва да отидем при хората, за да ги опознаем истински. Ако искрено желаем да се докоснем до тях, може би ще се наложи да се покатерим на някое дърво. Когато го направим, ще открием, че гледката е удивителна.

 

Молитва: Господи, благодарим Ти за различията, които ни правят уникални. Учи ни да срещаме хората там, където те се намират, и да споделяме Твоята любов с тях. Амин.

 

Мисъл за деня: Христос ни призовава да отидем при хората дори ако те се намират в съседния апартамент.

Тереза Кенъди (Флорида)

 

Да се молим за: НЯКОГО, ДО КОГОТО МИ Е ТРУДНО ДА ДОСТИГНА.

Остави коментар

Live Reply