На дело

Прочит: Евреи 11:3-12

 

„Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра.“

                                                                                  (Яков 2:24)

 

Единадесетата глава на Посланието към евреите се нарича „Галерия на героите на вярата“. Един от тях е Авраам, който напусна своята родина, за да тръгне към място, което не познава, но което Бог му беше обещал. Друг пример е Енох, който „ходи по Бога“ (Битие 5:22, 24). Авел пък принесе на Бога жертва, по-добра от тази на брат му Каин. Всички изброени герои на вярата са обединени от едно общо качество: пълно доверие и покорство на Господа.

В Яков 2:20 се казва: „вяра без дела е безплодна“. Хората, чиито имена са изброени в Евреи 11, прославиха Бога, като показаха на дело своята вяра. Те не бяха съвършени – имаха слабости и изкушения като нас, но изпълняваха Божията воля, като се покоряваха на Бога, където и да ги изпращаше Той.

Вярата призовава всеки от нас към действие и в Библията откриваме всичко, което може да ни помогне да изпълняваме Божията воля на дело.

 

Молитва: Боже, помагай ни да прилагаме вярата си на дело. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Освен думите, Бог очаква и моите дела.

Доналд Ботънфилд (Пенсилвания)

 

Да се молим: ДА РАЗПОЗНАВАМЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply