На дело

Прочит: Йезекиил 33:30-33

 

„Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“

                                                                               (Яков 1:22)

 

В този забързан свят дори когато четенето на Словото е приоритет за нас, често просто разлистваме страниците, без да имаме възможността да приложим прочетеното на дело. Когато се опитаме да четем историята така, сякаш ни е непозната, откриваме нови неща в нея и тя става за нас неизчерпаем извор на насърчение.

Пророк Йезекиил призоваваше народа да изпълнява Божиите наредби. Хората тогава обичаха да слушат Божието слово, но не живееха според него. Затова Господ каза на пророка: „И, ето, ти си им като любима песен от човек, който има сладък глас и свири добре, защото слушат думите ти, а не ги изпълняват“ (Йезекиил 33:32).

Исус казва: „И така, всеки, който чуе тези Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара“ (Матей 7:24).

Божието слово има голяма сила, когато го прилагаме в живота си. То дава отговор на нашите проблеми и ни показва Божията грижа и любов към нас. Прилагането на Словото на дело може да промени нашите взаимоотношения и да ни даде ясно виждане за посоката, която трябва да следваме. Нека бъдем решени не просто да четем Библията, а да живеем според нейните истини!

 

Молитва: Боже, когато четем Твоето слово, помагай ни да разпознаваме посланието, което то ни носи, както и да прилагаме на дело неговите истини. Амин.

 

Мисъл за деня: Какво ми показва Божието слово днес?

Анди Бейкър (Тенеси)

Остави коментар

Live Reply