На един от тези, най-малките

Прочит: Матей 25:31-40

 

„А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“

                                                                         (Матей 25:40)

 

Веднъж, когато излязъл от магазина с чанта, пълна с ябълки, 23-годишният ми внук забелязал майка с две деца. Уорън се приближил и дал на децата по една ябълка, а те веднага ги изяли. Внукът ми разбрал, че едното от децата е болно, а майката се затруднява да купи предписаните лекарства.

Той влязъл с жената и децата отново в магазина, купил необходимите лекарства и малко продукти, след което ги закарал до дома им. Жената не можела да се нарадва на този неочакван жест от непознат.

В Исусовата притча царят казва: „Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили“ (Матей 25:40). Всеки от нас има достатъчно възможности да каже на някого добра дума, да дари усмивка или да стори нещо добро. Възползвайки се от тези възможности, ние споделяме с хората Божията любов, която е за всички човеци.

 

Молитва: Господи, помагай ни да се възползваме от възможностите да изразяваме любовта си към Теб, като се грижим за своите ближни. Амин.

 

Мисъл за деня: Къде ще срещна Исус днес?

Сандра Хастингс (Охайо)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЯМАТ ДОСТАТЪЧНО ХРАНА.

Остави коментар

Live Reply