На какво разчитаме?

Прочит: Йоан 6:1-14

 

„Исус, като вдигна очи и видя, че към Него идва голямо множество, каза на Филип: Откъде да купим хляб да ядат тези хора?“

(Йоан 6:5)

 

В днешния прочит Исус пита Филип откъде да купят хляб, за да нахранят множеството, което Го следваше. Словото ни казва, че въпросът беше зададен с цел Филип да бъде изпитан. Исус вече знаеше какво ще направи, но искаше да види дали Филип ще отговори с вяра, или ще се усъмни. Той обаче изобщо не се замисли как Учителят може да разреши проблема. Филип знаеше с какви средства разполагат.

А как гледаме ние на житейските трудности – с ограничения поглед на Филип, или със съзнанието, че за небесния ни Отец няма нищо невъзможно? Следващия път, когато се изправим пред проблем или криза, ще разчитаме ли единствено на собствената си сила, знание и възможности, или ще помолим Бога за помощ? Ако възложим товара си на Него, ще видим, че Той ще даде разрешение, за което дори не сме си помисляли, че е възможно.

 

Молитва: Всемогъщи Боже, помагай ни винаги, когато имаме проблем, да гледаме към Теб и да вярваме, че ще ни помогнеш по начин, който далеч надвишава нашите възможности. Амин.

 

Мисъл за деня: Няма проблем, който да е непосилен за Бога.

Тери Секстън (Тенеси)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО РАЗЧИТАТ САМО НА СВОИТЕ ОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply