На неочаквано място

Прочит: Ефесяни 2:1-10

 

„Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.“

(Ефесяни 2:10)

 

Стриптийз клубовете не са типичното място, където се очаква да отидат християни, които си търсят приятели. Но от години приятелката ми Тоня редовно ходи на едно такова място с още няколко жени, за да създава приятелства. С позволението на съдържателите те започнаха да носят на работещите там момичета безплатни тоалетни принадлежности. Много от тях са майки, които се опитват да отглеждат своите деца, затова с радост приемат подаръците. С времето жените от църквата получиха възможността да се срещат с тези момичета извън работното им време. Изслушваха ги, помагаха им и им оказваха духовна подкрепа, като им разказваха за Исус.

Изисква се смелост и постоянство, за да правиш нещо толкова нетрадиционно. Няма ли риск? Има. Християнски ли е подходът? Определено.

Исус канеше всякакви хора  в Божието царство. Нямаше значение дали околните злословят. Всеки се нуждае от Божията благодат. Ако сме Христови ученици, ще се стремим да я носим в света, дори по необичайни начини.

 

Молитва: Боже на всички хора, отваряй очите и сърцата ни за наранения свят. Помагай ни при всяка възможност да споделяме вярата. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да достигна до някой, който се нуждае от Евангелието?

Тери Фостър (Южна Каролина, САЩ)

 

Да се молим за: САМОТНИТЕ МАЙКИ.

 

Остави коментар

Live Reply