На ново място

Прочит: Плачът на Йеремия 3:22-33

 

„… понеже не чезнат щедростите Му. Те се подновяват всяка сутрин; голяма е Твоята вярност.“

                                                         (Плачът на Йеремия 3:22-23)

 

Преди година със съпруга ми продадохме и раздадохме половината от всичко, което имахме, за да се изнесем от родния си град и да се настаним в старчески дом на хиляди мили от там. Макар че не се съмняваме в присъствието на Святия Дух където и да се намираме, преместването беше доста травматично. Бяхме чужденци на новото място.

Миналата неделя почувствах толкова силно Божията вярност, че сърцето ми се изпълни с радост и мир. През годините усещането, че сме чужденци, се беше стопявало благодарение на прекрасните ни нови съседи и топлотата, която срещаме в църквата, където можем да служим на нашия Господ. Морето от непознати лица сега вече е море от усмивки. Възрастта вече не е проблем за нас, защото открихме мястото си в църквата.

 Днес, изпълнени с благодарност и насърчени от Божията подкрепа, ние мислим с какво можем да помогнем на други, защото сме получили много. Сега очакваме да посрещнем двама чуждестранни студенти, които идват на обучение в нашата страна. Искаме да помогнем и на тях да се почувстват приети на новото място. Всеки ден виждаме нови знаци за Божията вярност.

 

Молитва: Господи, благодарим Ти за Твоята милост и вярност, както и за благословенията, които ни даряваш. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Всеки един ден ни дава нови знаци на Божията вярност.

Синди Лав (Тексас)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ ПЕНСИОНИРАТ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply