На първо място

Прочит: Матей 22:34-40

„Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“
(Матей 6:33)

Лесно е да поставяме различни неща преди Бога: семейството, работата, ученето, спорта или музиката. Когато бях тийнейджър, ценях киното, игрите, музиката и телевизията. Но когато открих Господ Исус Христос, Той ми напомни: „Абхилаша, ти си Моя. Трябва да съм на първо място в живота ти. Ако търсиш Мен и Моето царство, нищо няма да ти липсва“. Сега, когато подреждам правилно приоритетите си, виждам, че това е истина.
Бог иска да е на първо място за нас. Исус казва: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум“ (Матей 22:37).
Пет години учих в християнско училище. Докато бях там, Бог много ми помагаше. Сега преподавам в едно мисионерско училище и ми е по-лесно да поставям Бога на първо място, да Го познавам по-добре и да прославям Неговото име. Той се е грижил за мен във всеки етап от моя живот.

Молитва: Господи Исусе, помогни ни да търсим Тебе и Твоето царство преди всичко. Нека Ти бъдеш центърът на нашия живот. Амин.

Мисъл за деня: Днес времето ми с Бога ще бъде на първо място.
Абхилаша Морис Пол (Индия)

Да се молим за: УЧИТЕЛИТЕ В ХРИСТИЯНСКИ УЧИЛИЩА.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply