На разположение

Прочит: Лука 2:41-52

 

„А Той им каза: Защо Ме търсите? Не знаете ли, че трябва да бъда на разположение на Своя Отец?“

                                                                                           (Лука 2:49)

 

Историята за пророчицата Анна от втората глава на Лука ме кара да се чувствам виновна. Тя беше вдовица и „не се отделяше от храма, където нощем и денем служеше на Бога в пост и молитва“. И аз съм вдовица, но никога не съм прекарвала цял ден в молитва и пост. Дали така не предавам моя Господ? Продължих да чета и стигнах до историята за дванадесетгодишния Исус в храма. След като Го бяха изгубили, Йосиф и Мария Го търсеха в продължение на три дена и когато най-сетне Го откриха, Той им каза: „Не знаете ли, че трябва да бъда на разположение на Своя Отец?“.

„Точно така“ – помислих си аз. Дори да не прекарвам цели денонощия в молитва като Анна, аз все пак съм на разположение на Небесния отец. Това означава да съм готова да приема водителството на Святия Дух, да следвам примера на Христос.

В началото си мислех, че такъв живот е труден, но когато започнах да се моля по-често, да размишлявам над Божието слово, разбрах, че Бог иска да общува с мен. Затова с вяра очаквам Неговият Дух да ме води.

Бог е поверил на всеки от нас важни задачи. Всеки ден можем да търсим Неговото водителство и да Го следваме с вяра, че „Онзи, Който е започнал добро дело в нас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос“ (Филипяни 1:6).

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че водиш всяка наша стъпка, за да отразява животът ни Твоята слава. Амин.

 

Мисъл за деня: На разположение ли съм на Христос?

Лаура Брадфорд (Вашингтон)

 

Да се молим за: ВДОВИЦИТЕ.

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply