На суха земя

Прочит: Исус Навин 4:1-9

„Исус също постави дванадесет камъка сред Йордан… и тези камъни са там до днес.“
(Исус Навин 4:9)

Преди няколко години аз и съпругът ми се чувствахме доволни от живота. Имахме малки деца, хубав дом и работехме това, което обичахме. Бяхме много благодарни на Бога за всичко това.
Тогава съпругът ми беше съкратен. Това ни хвърли в отчаяние. Изгубихме дома си и много от нещата, с които се бяхме сдобили. Почти всичките си спестявания похарчихме за преместване.
Аз съм учена, че когато дойдат трудности, трябва да вярваме още по-силно, затова не спирах да си напомням, че служа на Бог, Който никога няма да ме изостави. Съставих си списък с неща, които Той е направил за мен и моето семейство. Едва успявах да запиша всички благословения.
Исус Навин постави край река Йордан дванадесет камъка, които трябваше да напомнят на израилтяните за Божието избавление. Господ беше осигурил сухо място, по което народът да премине, за да влезе в Неговото обещание. Когато всички преминаха през реката, водите продължиха своя път, но камъните останаха като знак за Божията мощ. Нека тази история ни насърчава да вярваме, че Бог ще ни покаже нови възможности, когато ни изглежда невъзможно да продължим своя път.

Молитва: Небесни Отче, помагай ни да отговорим с вяра на трудностите и ни напомняй всички знаци на Своята неугасваща любов към нас. Амин.

Мисъл за деня: Дори в трудни времена няма да забравям Божията вярност.
Шонтъл Брюър (Невада)

Да се молим за: СЕМЕЙСТВА, В КОИТО НЯКОЙ Е ОСТАНАЛ БЕЗ РАБОТА.

Остави коментар

Live Reply