На задния прозорец

Прочит: Исая 43:16-21

„Не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития. Ето, Аз направих нещо ново…“
(Исая 43:18-19)

Кучето ми Рейнджър седеше на седалката до мен, докато карах по запрашения селски път през един летен следобед. По едно време минах покрай заек, който седеше до пътя. Като го видя, Рейнджър започна да лае и отиде да го гледа през задния прозорец. Дори когато се отдалечихме и заекът вече не се виждаше, Рейнджър продължи да се взира в тази посока. В това време пред колата притичаха още два заека, но кучето ми беше толкова погълнато от първия, че дори не ги забеляза. Със сигурност два бягащи заека щяха да му бъдат по-интересни, отколкото един, който седи до пътя.
Това ме накара да се замисля колко Божи благословения съм пропуснала, докато като Рейнджър съм била погълната от миналите неща, вместо да очаквам с нетърпение това, което Бог е приготвил да ми даде. Взирането в миналото, колкото и да е било приятно, може да ни попречи да видим благословенията, които Господ има да ни даде в утрешния ден.

Молитва: Отче, помогни ни да се избавим от минали неща, които ни пречат да продължим напред. Отвори очите ни за благословенията, които си ни приготвил, и ни помогни винаги да отправяме погледа си напред. Амин.

Мисъл за деня: Мога да се успокоя в надеждата, че идните дни ще ми донесат нови Божи благословения.
Кендра Джейкъбс (Ню Мексико)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ОПИТВА ДА СЕ ИЗБАВИ ОТ МИНАЛОТО.

Остави коментар

Live Reply