Надежда за убежище

Прочит: Матей 2:13-15

„Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте.“
(Матей 25:35)

Днес светът е пълен с бежанци. Някои бягат от войната и насилието. Други напускат домовете си заради опустошителни природни бедствия. Въпросът с бежанците тревожи много от нас и те не винаги са приети с отворени обятия.
В Библията четем за едно семейство бежанци – Мария, Йосиф и бебето Исус. Ако не бяха избягали, цар Ирод щеше да убие детето. Много от съвременните бежанци също биха изгубили живота си, ако останат по родните си места. Но дори когато ги напуснат, опасността не преминава. Пред тях стои дългият път към чуждите земи.
Мария и Йосиф можеха да се завърнат след смъртта на Ирод. Много от бежанците днес мечтаят да имат същата възможност някой ден.
Нека се молим за мир, така че бежанците да могат да се завърнат по родните си земи. Такава молитва е отговор на Божия призив да приемаме чужденците. Като християни, сме призовани да правим всичко по силите си, за да помогнем на всеки странник.

Молитва: Боже на мира, не ни позволявай да забравим Христовото учение. Нека знаем, че когато се грижим за своите ближни, прославяме Тебе. Амин.

Мисъл за деня: Посрещам ли с отворени обятия Божите деца, които търсят убежище?
Бил Финдли (Обединено кралство)

Да се молим за: БЕЖАНЦИТЕ.

Остави коментар

Live Reply