Надеждата на новия живот

Прочит: Матей 6:25-34

 

„Защото за дървото има надежда, че ако бъде отсечено, пак ще поникне, и че издънката му няма да изчезне…“

(Йов 14:7)

 

Бях се върнал от Натал, където бях прекарал седем дълги години със своето семейство. Бях на 50 години и предприемах ново начало след провалени професионални планове. Изгледите не бяха добри. Докато се молех, забелязах голямо изсъхнало дърво пред блока, където живея. От него падаха клони, което застрашаваше минаващите по пътя. Помислих си, че няма надежда за него и трябва да бъде отсечено.

През пролетта отново погледнах дървото от терасата. Беше покрито със зелени листа – свежо и красиво! В този момент чух Божия глас: „И с твоя живот ще направя това“.  Сърцето ми се изпълни с радост, надежда и вяра в Бога.

Днес съм напълно обновен и успешен в работата си. Бях възстановен след период на суша. Бог сътвори чудо и загубата се превърна в победа за Негова слава. Той е верен, безкрайно добър и се радва на успеха на Своите деца.

 

Молитва: Неизменни Боже, помогни на пресушените от неуспехи сърца да намерят надеждата на новия живот в Тебе. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог може да обнови всичко в моя живот.

Александре де Азеведо (Бразилия)

 

Да се молим за: НОВИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ.

 

 

Остави коментар

Live Reply