Най-добрата част от деня

Прочит: Римляни 10:5-13

 

„Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука; за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.“

(2 Тим. 3:16-17)

 

 

Често чувам хора да казват, че обичат да четат Библията сутрин, защото това влияе на решенията и действията им през целия ден. Аз не винаги съм се придържала към тази практика, но сега повече от всякога имам нужда от Божието слово и насърчението на „Духовна манна“ веднага щом се събудя.

Преди да прочета размишлението, прочитам молитвата за деня. Все повече се уверявам, че практиката на сутрешната молитва е най-доброто нещо за деня, и с голяма радост се придържам към нея.

Когато библията ми беше съвсем нова, не исках да пиша в нея, защото ми се искаше да я запазя в нейния първоначален вид. Сега тя е изпълнена със записки и страниците са доста износени. Обичам да подчертавам стихове и цели пасажи, които са от особено значение за мен. Когато ги препрочитам, чувствам как Бог ми говори отново чрез тях.

Един ден, когато вече няма да ме има на този свят, децата и внуците ми ще могат да отворят моята библия, да прочетат думите, които съм подчертала, и да осъзнаят Божията любов към тях. Може да чуят Божия глас. Надявам се, че моята любов към Божието слово ще бъде пример за тях, когато отида при Бога.

 

Молитва: Господи, отваряй сърцето и ума ми за силата на Твоето слово, така че когато го чета, да разбирам и да се покорявам на това, което ми казваш днес. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще отделя повече време за Божието слово.

Лин Моран (Алабама)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЯМАТ ДОСТЪП ДО БИБЛИИ.

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved

 

Остави коментар

Live Reply