Най-големият дар

Прочит: 2 Коринтяни 9:6-16

„Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка от промяна.“
(Яков 1:17)

През 2014 година една от най-популярните музикални групи се обедини с една от най-големите компютърни компании в желанието си да подари копие от последния си албум на всеки, който се е регистрирал в техния музикален сървър. Повечето хора се зарадваха на тази идея, но някои отбелязаха, че получават нещо, което не са искали. Постепенно недоволството нарасна и компютърната компания се принуди да измисли начин всички, които не желаят да получават музиката, да могат да я премахнат от своите устройства. Така нежеланият подарък можеше да се върне.
Замислих се за многото благословения, които Бог ми е подарил. Благодарен ли съм за всички тях, оценявам ли ги, или се ядосвам, че получените дарове не са точно тези, които съм искал? Завиждам ли за това, което другите имат? Имам ли усещането, че талантите и уменията ми са толкова незначителни, че не мога да служа с тях на Бога? В Първото послание до коринтяните се говори за различните дарби и служения и се казва: „но Бог е същият, Който върши всичко във всички човеци“ (12:6). Най-важното за нас е, че можем с вяра да приемем Божия дар, който е вечен живот в Исус Христос, нашия Господ (Римляни 6:23).

Молитва: Боже, благодарим Ти за многото Твои дарове, особено за дара на вечния живот чрез Твоя Син Исус. Амин.

Мисъл за деня: Даровете, които Бог ми е дал, са безценни.
Марк Карпински (Северна Каролина)

Да се молим за: БЛАГОДАРНОСТ ЗА НЕОЧАКВАНИТЕ ДАРОВЕ.

Остави коментар

Live Reply