Най-обичаното бебе

Прочит: Римляни 8:35-39

 

„Господ ми се яви отдавна и каза: Наистина те възлюбих с вечна любов; затова продължих да показвам милост към теб.“

(Йеремия 31:3)

 

Джейсън се беше сгушил в обятията на майка си и ту гукаше, ту се разплакваше. Изпълнени с любов лели и чичовци щипеха бузките му и се радваха на малките му пръстчета. Всички възрастни се опитваха да наподобяват звуците, които чуваха на бебешки език и които бяха толкова неразбираеми за тях, колкото и за самото бебе. Но каквото и да кажеха, едно беше ясно: всички преливаха от любов към малкото човече.

Джейсън не правеше нищо, за да заслужи тази любов. Той нямаше как да покаже колко е умен, не беше завършил университет с отличие, не беше помагал на бедните. Любовта към него не се основаваше на подобни причини. Те го обичаха такъв, какъвто е, нямаше нужда той да прави каквото и да било.

Ето така ни обича Бог. Ние не можем да сторим нищо, за да заслужим Неговата любов. Той ни е възлюбил още преди да се родим и ще ни обича вечно. Няма определена програма за извършване на определен брой добри дела и жертви, която ако бъде изпълнена, гарантира Божията спасителна любов. Ние просто трябва да я приемем и да бъдем благодарни.

 

Молитва: Благодарим Ти, Небесни отче, че не се налага да правим опити да заслужим Твоята любов. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Божията любов към нас е много по-велика дори от родителската любов, която познаваме.

Карол Първс (Англия)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЪВСЕМ СКОРО СА СТАНАЛИ РОДИТЕЛИ.

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply