Най-сигурните знаци

Прочит: 2 Солунци 3:1-5

 

„А Господ да насочи сърцата ви в пътя на Божията любов и в Христовото търпение.“

                                                                                   (2 Солунци 3:5)

 

През 1920 г. в САЩ за пръв път започва преносът на въздушна поща. Преди да съществува радионавигация в самолетите, пилотите са се ориентирали по наземни знаци. При лошо време или нощем такава навигация нямало как да се осъществява. Решението било да се изгради на земята система от стрелки с дължина 70 фута на всеки 10 мили от Ню Йорк до Сан Франциско. Всяка стрелка имала в центъра си метална кула с фар на върха. Само когато пилотите следвали маркерите, те можели да достигнат крайна цел. Всяко отклонение създавало трудности за тях да се върнат по правилния маршрут.

Бог също ни е подсигурил цяла система от знаци, които да ни ориентират в този свят. Това са Неговите повели, напътствия и обещания, които можем да открием в Библията. Тя изобилства от истории за посветени на Бога хора и за дара на Исус Христос за цялото човечество. Всички те ни водят в правилната посока. Ако се отклоняваме от Божието слово, скоро ще се изгубим и объркаме. Нашата цел е Божията любов и Неговата прошка.

Библейските герои и техните истории са минало, както са минало ориентирите, използвани от пилотите преди откриването на съвременната апаратура. Но Божите истини не преминават. На тях можем да доверим живота си с увереност, че ще наследим вечността.

 

Молитва: О, Боже, помагай ни да слушаме Твоя глас чрез библейското слово – глас, който ни призовава и ни води. Амин.

 

Мисъл за деня: Накъде ме води Бог днес?

Боб Ла Фордж (Ню Джърси)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ТЪРСЯТ БОГА.

Остави коментар

Live Reply