Накъде?

Прочит: Псалм 119:1-8

 

„Направлявай ме в пътя на Твоите заповеди, защото в него се наслаждавам.“

(Псалм 119:35)

 

Разглеждахме картите и проучвахме терена, докато се подготвяхме за планинско изкачване с десет човека от семейството. Няколко метра след края на маркировката пътят се разделяше в различни посоки. Тръгнахме наляво. Теренът ставаше все по-труден. Не видяхме нито едно от очакваните обозначения. Решихме, че широкият път няма нужда от знаци, и продължихме да се изкачваме. На едно възвишение отново стигнахме до разклонение без обозначения. Ставаше все по-съмнително. В правилната посока ли се движехме? Двама от групата отидоха по-напред, за да разгледат местността. Очакванията ни се потвърдиха – ако бяхме тръгнали надясно, щяхме да попаднем на много по-приятен терен. Бяхме избрали грешната посока, което направи изкачването ни трудно и опасно. Сменихме посоката и нещата си дойдоха на мястото.

В днешния прочит псалмистът казва, че законът и заповедите на Бога насочват неговите стъпки. Той заявява, че Бог го води. Без Божия закон стъпките ни се отклоняват от пътя и ни отвеждат към опасни места. За радост, няма да останем заблудени завинаги. Бог винаги е готов да ни върне в пътя, който води към Него.

 

Молитва: Боже, всеки ден ни давай мъдрост, за да следваме Твоя път. Амин.

 

Мисъл за деня: С Божието водителство винаги мога да намеря верния път.

Лорилий Гюнтер (Канада)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ХОДИ ПО ОПАСЕН ПЪТ.

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

 

Остави коментар

Live Reply