Напред с надежда

Прочит: Исая 43:1-3

„… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница.“
(Исая 41:10)

Един ден, докато отивах на работа, забелязах едно малко сладко птиче, което ходеше по тротоара. Не можах да не спра, за да му се порадвам. Изведнъж то тръгна към шосето, където минаваха много коли и камиони. Аз застанах на пътя му. То прелетя малко по-нататък и отново се насочи към шосето. Аз бързо отидох и застанах пред него. Накрая то изписука, литна и кацна на един клон, откъдето започна да ме гледа укорително.
Зарадвах се, че успях да го предпазя, но погледът му ми напомни, че и аз понякога се държа като него. Имало е случаи, в които, водена от желанията и мечтите си, съм се впускала напред, но нещо ме е спирало. Тогава като птичето съм започвала да викам към Бога и да Го питам защо има пречки на пътя ми. Но когато се обърна назад, виждам, че те са имали някаква цел – довели са ме до мястото, където съм днес. Бог винаги ме е предпазвал.
Когато виждаме пречки по пътя си, не бива да се тревожим. Трябва да крачим с надежда, защото Бог е с нас.

Молитва: Небесни Отче, благодарим Ти за великата Твоя любов. Прощавай ни, когато се опитваме да вървим напред без Тебе. Помагай ни да следваме примера на Христос, като се молим като Него: „не обаче както Аз искам, но както Ти искаш“ (Матей 26:39). Амин.

Мисъл за деня: Когато пътят пред мен е препречен, Бог ще ме подкрепи.
Хисако Адачи (Япония)

Да се молим: ДА СЕ ДОВЕРЯВАМЕ НА БОЖИЕТО ВОДИТЕЛСТВО.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply