Насърчение за другите

Прочит: Деяния 11:19-26

 

„Понеже той беше добър човек, пълен със Святия Дух…“

                                                                           (Деяния 11:24)

 

Моя приятелка беше преминала през много труден период. Далечно преместване, неочаквани здравословни проблеми и финансови затруднения я бяха докарали до депресия. Често си говорехме по телефона и винаги стигахме до тези болезнени за нея теми. Аз не спирах да се моля за нея, но имах чувството, че молитвите ми не получават отговор, защото състоянието й не се подобряваше.

„Бих искала да ти помогна някак – й казах един ден. – Но като че ли молитвите ми не са достатъчни.“ Тя обаче отвърна: „О, не. Ти си отговорът на моите молитви. Всеки път, когато разговаряме, чувствам сила да продължа напред“.

Четем подобна история в Деяния на апостолите 11:19-26. Църквата изпрати Варнава в Антиохия. На него със сигурност не му беше лесно, но се казва, че беше „добър човек, пълен със Святия Дух“, и че беше за християните подкрепа и насърчение.

Аз не мога да разреша проблемите на моята приятелка, но мога да я подкрепям, докато преминава през трудностите. Това може да е Божият отговор на нейните молитви.

 

Молитва: Господи, помагай ни да бъдем хора, изпълнени с вяра и със Святия Дух. Нека сме като Варнава и да насърчаваме братята и сестрите във вярата. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще протегна ръка за помощ към някого в нужда.

Моника Андерман (Ню Йорк)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ ГОЛЕМИ ТРУДНОСТИ.

Остави коментар

Live Reply