Насърчение

Прочит: Исус Навин 1:1-11

 

„Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с теб където и да идеш.“

(Исус Навин 1:9)

 

Когато приятелката ми беше помолена да стане ръководител на хора в църквата, тя ме попита: „Ще мога ли да се справя с това?“. Аз я насърчих и я уверих, че ще може. Въпреки притесненията тя е прекрасен ръководител.

В днешния библейски прочит Бог насърчава Исус Навин, като няколко пъти му повтаря да бъде силен и смел. Да водиш народа след Мойсей, не е проста работа. Вероятно Исус Навин е бил изплашен да поеме отговорността за завладяването на Ханаан. Но когато чу Божието насърчение, духът му се ободри и се почувства по-силен. Той заповяда на старейшините да подготвят народа да влезе в обещаната от Господ земя.

Бог насърчава и нас. Когато чувстваме, че отговорностите ни надвишават нашата сила, Той ни нашепва: „Бъди силен и смел“. Господ познава всеки от нас и можем да сме сигурни, че щом казва, че можем да се справим с нещо, значи можем.

 

Молитва: Всемогъщи Боже, благодарим Ти, че ни насърчаваш, когато сме изплашени. Помагай ни винаги да Те слушаме и да се доверяваме на Твоето водителство. Амин.

 

Мисъл за деня: Както Бог насърчава мен, така и аз мога да насърчавам другите.

Линавати Сантосо (Индонезия)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ЧУВСТВА ОТЧАЯН.

 

Остави коментар

Live Reply