Насърчение

Прочит: Деяния 15:30-35

„А Юда и Сила, които бяха и сами пророци, увещаваха братята с много думи и ги утвърдиха.“
(Деяния 15:32)

Животът на първите християни е бил труден, защото християнската култура все още е била чужда на онзи свят. Преследвани заради вярата си, те са стигали до отчаяние. Юда и Сила бяха верни мъже, изпратени до Христовите последователи, за да укрепят тяхната вяра. За насърчаването се говори много в Новия завет. В продължение на векове насърчението е необходимо на християните, за да растат във вярата.
Една сутрин, докато се молех по време на конференция, почувствах, че Бог ме подтиква да обърна повече внимание на насърчението. През деня Той изпрати при мен няколко човека, които се нуждаеха от това. Едва ли съм променил живота им коренно. Може би нещо се е променило, но никога няма да разбера. Важното е това, което научих – хората оценяват насърчението, то им дава сила. Освен това всеки от нас се насърчава, когато насърчава другите.

Молитва: Боже, води ни при хора, които имат нужда от насърчение, и ни давай думи, с които да утвърдим тяхната вяра. Амин.

Мисъл за деня: Бог може чрез мен да насърчи някого.
Том Кенеди (Тексас)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА ОБЕЗСЪРЧЕНИ ОТ ЛОШИ НОВИНИ.

Остави коментар

Live Reply