Насъщен хляб

Прочит: Матей 6:5-13

„И когато Той се молеше на едно място, след като свърши молитвата, един от Неговите ученици Му каза: Господи, научи ни да се молим…“
(Лука 11:1)

И аз като първите ученици на Исус съм се питала как да се моля. Чувала съм как другите се молят за света и за своите ближни, а аз не съм намирала думи. Когато съм се опитвала да подредя молитвата си, тя ми е звучала като оплакване. Зная, че мога да използвам молитвата, която Исус показа на учениците, но тя ми се е струвала недостатъчна.
Пълнотата на молитвата не се разкриваше пред мен, докато не прочетох стиховете, започващи с „Аз съм“, в Евангелието според Йоан: „Аз съм истинската лоза“ (15:1), „Аз съм вратата“ (10:7), „Аз съм хлябът на живота“ (6:48). Исус ли е хлябът, който искаме, когато казваме: „Дай ни днес насъщния хляб“ (Матей 6:11)? Започнах да гледам на Господната молитва по различен начин.
Сега, когато се моля за насъщния хляб, аз зная, че искам не само телесна храна, но и духовната, която ми дава Святият Дух. Всеки ден имам достъп до този хляб, който храни душата ми. Единственото, което трябва да направя, е да го искам.

Молитва: Милостиви Боже, благодарим Ти, че ни даваш най-добрата молитва – такава, която е повече от ежедневните ни нужди. Амин.

Молитва: Как Божието слово ще води молитвите ми днес?
Джийни Гор (Северна Каролина)

Да се молим за: СЛУЖЕНИЯТА, КОИТО ОСИГУРЯВАТ ХРАНА НА ГЛАДНИТЕ.

Остави коментар

Live Reply