Нашата котва

Прочит: Евреи 6:13-20

 

„… да имаме голямо насърчение ние, които сме прибягнали да се държим за поставената пред нас надежда; която имаме за душата като здрава и непоколебима котва…“

                                                                          (Евреи 6:18-19)

 

Денят беше много вълнуващ. Намирахме се на лодка насред реката. Мъжът ми ловеше риба, а аз четях книга. Изведнъж някой извика към нас, че сме изгубили котвата. Ние не просто застрашително се носехме към една друга лодка, но и риболовът скоро щеше да е невъзможен. Трябваше да се върнем на брега.

Тази случка ми напомни, че Исус е нашата котва. Той е нашето спасение и надежда. Ако Исус е най-ценният в живота ни и уповаваме за всичко на Него, ще получим от Него закрила и сила. Но ако отклоняваме погледа си от Исус и се увличаме в своите планове прекалено, без дори да забележим, ще усетим, че се носим далеч от Неговата любов и милост.

В този ден си припомних думите от шестата глава на Евреите и сигурността, която имам в Исус, Който е надеждната котва в моя живот.

 

Молитва: Благодарим Ти, Отче, за Исус – нашата котва в житейското море и наша надежда. Молим се, както Той ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

 

Мисъл за деня: Можем да се доверим на Христос и в славни, и в бурни дни.

Ан Стюарт (Австралия)

 

Да се молим за: РИБАРИТЕ.

 

 

© 2014 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

Остави коментар

Live Reply