Нашата способност е от Бога

Прочит: 2 Коринтяни 3:1-5

 

„Не че сме способни от само себе си да съдим за нещо като от нас си; но нашата способност е от Бога.“

                                                                             (2 Коринтяни 3:5)

 

Почти през целия си живот страдам от прекомерна гордост и винаги съм се оправдавала за това с думите: „Бог ми е дал способности и възможности и аз Го прославям чрез тях“. Никога не съм се питала дали всяка възможност в живота ми е в съгласие с Божия план. Когато съм се проваляла в нещо, съм търсила причината отново в себе си. Накрая съм търсила Божията помощ, но чак накрая.

Един ден, изтощена до краен предел, паднах на колене и признах пред Бога, че съм безпомощна. Предадох всичко на Него, възложих всичките си задължения в Неговите ръце.

Много бързо нещата се промениха. Оттогава се опитвам да слушам и следвам Божия глас. Реших да напусна работата, която ми беше донесла признание, привилегии и удоволствие, за да се посветя на служение.

Научих се да се доверявам на Бога във всичко, с което се захващам, както и да преминавам през трудностите с Негова помощ. Моля Бога да ми даде смирение, а моят пример е нашият Спасител Исус Христос (виж Филипяни 2:1-11).

 

Молитва: Любящи Боже, прости ни нашата гордост. Помогни ни да смирим себе си и да се доверим във всичко на Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: „Смирявайте се пред Господа и Той ще ви въздига“ (Яков 4:10).

Гейла Кериън (Филипини)

 

Да се молим за: ЖИТЕЛИТЕ НА ФИЛИПИНИТЕ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

Остави коментар

Live Reply