Нашето неверие

Прочит: Марк 9:14-29

„А Исус му каза: Ако можеш да повярваш! Всичко е възможно за този, който вярва. Веднага бащата на детето извика и каза: Вярвам, Господи! Помогни на моето неверие.“
(Марк 9:23-24)

В деветата глава на Марк учениците на Исус не успяват да изгонят нечист дух от едно момче. Той обаче уверява бащата, че трябва да вярва, и получава следния отговор: „Вярвам, Господи! Помогни на моето неверие“. Каква искрена молитва! Бащата прави всичко по силите си да повярва, но осъзнава, че се нуждае от помощ. Исус приема тази несъвършена вяра и изцерява момчето. Всъщност изцерението не зависи от бащината вяра, а от Христовата правда.
Това е прекрасна новина за тези от нас, които се опитват да повярват. Исус беше бит, разпънат и погребан. След тази ужасна смърт обаче Той възкръсна и се яви на множество Свои ученици. Тази история е сърцевината на християнската вяра. Но много хора в света, дори в църквата, могат да отговорят на нея: „Господи, вярваме. Помогни на нашето неверие“.
Добрата вест е, че Исус ни среща там, където сме. Той беше милостив към онзи баща от Марк въпреки недостатъчната му вяра, ще бъде милостив и към нас. Христос ни кани, където сме. Ако Го последваме с колкото вяра имаме, Той ще ни изкупи.

Молитва: Господи, вярваме в Теб, но понякога се съмняваме. Помогни ни да превъзмогнем неверието. Амин.

Мисъл за деня: Божията милост компенсира моята слабост.
Кевин Томас (Алабама, САЩ)

Да се молим за: НЯКОЙ, ЧИЯТО ВЯРА Е РАЗКОЛЕБАНА.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply