Нашето прибежище

Прочит: Псалм 27:1-14

„Господ е светлина моя и избавител мой; от кого ще се боя? Господ е сила на живота ми; от кого ще се уплаша?“
(Псалм 27:1)

Когато дъщерите ни бяха малки, играеха на гоненица, като в повечето случаи гонеха най-малката. Обикновено тази, която беше гонена, идваше при мене или при майка си и се криеше зад краката ни. Там беше най-сигурното убежище.
Това ме подсеща как цар Давид знаеше, че е в безопасност, когато е в Божието присъствие. Днешният библейски прочит ни показва неговото пълно упование в Бога, Когото той нарича светлина, избавител и сила. Давид копнееше да живее в Божия дом до края на дните си. И нямаше предвид постройката. За него Бог беше прибежище. Животът в Неговото присъствие му даваше мир и увереност пред лицето на враговете.
Докато размишлявах над този псалм, в ума ми се породи въпроса кога прибягвам при Бога. Само когато съм изплашен? Когато имам нужда от помощ? Искреният отговор ме смири. Често търся Господ, когато съм в беда или ме е страх. Но когато всичко е наред, често забравям да се радвам на Неговото присъствие.
Имам същата увереност, че Бог е мое прибежище, каквато имат дъщерите ми, когато се крият при мен. Нека като Давид се изпълваме с радост от факта, че Бог е наше прибежище.

Молитва: Господи, помогни ни винаги да се радваме на Твоето присъствие. Амин.

Мисъл за деня: Божието непрестанно присъствие ми дава смелост да преодолявам страховете си.
Алонца Джоунс (Алабама)

Да се молим за: БАЩИТЕ И ДЪЩЕРИТЕ.

Остави коментар

Live Reply