Нашето съкровище

Прочит: Матей 6:19-24

„… защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.“
(Матей 6:21)

Спрях в бензиностанцията на моя чичо да заредя и влязох да платя. Както винаги, вътре беше пълно с хора, защото магазинът беше голям за това малко южно градче. Чичо беше зает с писането на сметки в една голяма книга, която съхраняваше в дървена кутия. Той позволяваше да се плаща по-късно и никога не притесняваше длъжниците си. Много от хората бяха бедни и познаваха неговата щедрост. Чичо често отваряше магазина в неделя, за да осигури лекарства или необходими продукти за някое семейство в нужда, и никога не се оплакваше.
Казвах му, че бизнесът му ще бъде по-успешен, ако настоява клиентите да си плащат в брой или с кредитна карта. Той отвръщаше, че си събира „съкровища на небето, а не на земята“. Всеки път когато видя кутия като тази от неговия магазин, се сещам за чичо и неговите небесни съкровища. Сега той е на небето и им се радва, а аз винаги ще помня неговия урок.

Молитва: Боже, помогни ни да помним, че трябва да си събираме съкровища на небето, а не на земята. Амин.

Мисъл за деня: Ще си събирам небесни съкровища, като помагам на хората в нужда.
Бари Райт (Джорджия)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ИМАТ МАЛЪК БИЗНЕС.

Остави коментар

Live Reply