Нашият Баща

Прочит: Матей 17:1-13

 

„А когато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и, ето, от облака се чу глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте.“

(Матей 17:5)

 

Докато гледах синовете си в различни училищни прояви или на спортни състезания, се изпълвах с приятни емоции. Обикновено преди всяко събитие бях нервна. Когато те се представяха добре, плачех от радост и възхищение, но ми беше тъжно, ако не можеха а се справят с възложената им задача.

Питала съм се дали Бог изпитва същите емоции към нас. Ние сме създадени по Неговия образ, освен това в Новия завет на няколко пъти Отец засвидетелства пред хората Своето благоволение към Сина. Колко невероятно е когато правя нещо, Бог да изпитва радост или тъга от действията ми!

Като се замислям за Бога и човека,  сътворен по Неговия образ, се чувствам насърчена да живея така, че Той да изпитва истинска бащинска радост от моите постъпки, защото аз зная какво е да си щастлив и горд родител.

 

Молитва: Господи, помогни ни да виждаме и чувстваме Твоята безкрайна любов към нас непрестанно. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ни обича и се радва, когато сме добри Негови деца.

Уенди Маршал (Япония)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ НАСЪРЧЕНИЕ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply