Нашият Лекар

Прочит: Яков 1:19-25

 

„Сърцето е измамливо повече от всичко…“

                                                                       (Йеремия 17:9)

 

Наскоро един приятел отиде на лекар, за да си направи изследвания. Той ми каза, че е на крачка от инфаркт. Лекарят му обяснил, че 90% от едната му сърдечна артерия е запушена, а другата е напълно блокирана. За радост, имало начин да му се помогне, без да се налага операция.

През цялото време приятелят ми си е мислил, че сърцето му е добре, а всъщност положението е било много сериозно.

В цитирания днес библейски стих Йеремия естествено няма предвид физическите ни сърца, а нашата душа, характера ни – начина, по който задоволяваме своите нужди, желания и копнежи. Пророкът ни казва, че сърцето ни е измамливо. Нещо не е наред и ние не знаем какво е то.

Исус за разлика от нас е съвършен. Всеки път, когато правим, мислим или казваме нещо, което не би направил, помислил и казал Той, сякаш замърсяваме своите духовни „артерии“. Ако искаме да пазим сърцето си здраво, трябва да живеем така, че да следваме Христовия пример. Най-добрият начин да изпитаме себе си е, като се сравним с Него. Когато видим, че поведението ни не съответства на Исусовия пример, можем да помолим Бог да ни помогне да се уподобяваме повече на Исус, за да обичаме истински Бога и своите ближни.

 

Молитва: Мили Боже, лекувай сърцата ни, защото често ние не подозираме, че са болни. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог може да излекува нараненото ми сърце.

Том Фулър (Орегон)

 

Да се молим за: ХОРАТА С БОЛНИ СЪРЦА.

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply