Нашият Пастир

Прочит: Псалм 23:1-6

 

„Господ е Пастир мой; няма да остана в нужда.“

(Псалм 23:1)

 

По време на едно състезание с велосипеди попаднах на стадо овце. Те бяха напълно спокойни и явно си почиваха. Нито едно животно не изглеждаше притеснено. „Ето това – си помислих аз – може да е пример за всички нас.“

Понякога обстоятелствата ограбват мира ни и не ни дават покой. По много причини тревогите и страхът ни поглъщат в трудни ситуации. Несигурността и товарите не ни позволяват да се радваме на спокойствието, което видях в онова стадо.

Но картината, описана в Псалм 23, е реална и за нас днес: Бог ще се грижи за нас, ще ни защитава, ще ни пази от беда и ще промисля за нашите нужди. Можем да сме сигурни, че ако Му се доверим като на добър Пастир, нищо няма да ни липсва.

 

Молитва: Господи, помогни ни да възложим цялата си вяра на Тебе и да намерим мир в Твоите обещания. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще възложа вярата си на добрия Пастир.

Лилия Робъртс (Аржентина)

 

Да се молим за: ВЕЛОСИПЕДИСТИТЕ.

 

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

 

 

Остави коментар

Live Reply