Нашият Пастир

Прочит: Йоан 10:7-16

 

„А Исус като излезе, видя едно голямо множество и се смили над тях, понеже бяха като овце, които нямат пастир; и започна да ги поучава за много неща.“

                                                                                  (Марк 6:34)

 

Една сутрин се разхождах по един селски път и се наслаждавах на красивото небе преди летния изгрев. Изведнъж почувствах, че нещо шава в нивата близо до мен. Когато се взрях в тъмнината, забелязах, че наоколо има овце, и то много. Явно ме бяха объркали със своя пастир и бяха тръгнали след мен. Те ме следваха, докато една ограда не ги спря. Тогава останаха там и дълго гледаха как се отдалечавам. Аз пък дълго ги чувах да блеят.

Библията често ни сравнява с овце. И точно като овцете ние можем да се заблудим и да последваме друг, вместо своя Пастир. Също като тях се плашим, когато попаднем в непозната територия. Ние също се нуждаем да бъдем водени, защитавани, някой да ни покаже къде да намерим чиста вода и добра паша.

Христос е нашият Пастир. Той не ни изоставя да се лутаме сами, дори не чака сами да отидем при Него, но идва при нас и ни учи на Божия път: доброта, милост и смелост да се изправяме срещу разделенията. Ако слушаме Христос, ще намерим пътя.

 

Молитва:  Исусе, Пастирю, води ни всеки ден. Пази ни да не се отклоним от Божия път. Амин.

 

Мисъл за деня: Христос е моят Пастир, затова ще Го следвам.

Марк Редфърн (Калифорния)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА ОБЪРКАНИ И ИЗПЛАШЕНИ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply