Настойник на вярата

Прочит: Псалм 78:1-7

„защото Той постави свидетелство в Яков и положи закон в Израел, за които заповяда на бащите ни да ги възвестяват на децата си, за да ги знае бъдещото поколение, децата (…) които на свой ред да ги разказват на своите си деца.“
(Псалм 78:5-7)

Семейството на баща ми притежава много вещи с антикварна стойност, някои от които са още от XVIII век. Родителите на татко много са държали на семейната си история и са предали това на него и на мен. Често са ми повтаряли, че аз съм наследник на ценно богатство, което трябва да предам на следващото поколение.
Сравнявам отговорността, която ми е възложило моето семейство, с отговорността, която Бог ми възлага – да науча децата си да Го обичат. Също както баба и дядо с радост разказват за своите вещи и ни учат как да се грижим за тях, ние, християните, трябва да с радост да задълбочаваме своята любов и познание за Бога и да предаваме вярата си на тези, които идват след нас.

Молитва: Небесни Татко, помогни ни да предадем на своите деца вестта за Твоята неизмерима любов, за да Те познават и те. Амин.

Мисъл за деня: Какво свидетелство за вярата оставям?
Кристен Дистасио (Северна Каролина)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ИЗСЛЕДВАТ РОДСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ.

Остави коментар

Live Reply