Нависоко

Прочит: Исая 40:1-5

 

„Издигам очите си към хълмовете. Откъде иде помощта ми? Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята.“

(Псалм 121:1-2)

 

Докато пътувах с колата, погледнах нагоре и видях хълмовете, които изглеждаха много високи. Продължих напред, замислих се за други неща и забравих за тях. След известно време погледнах отново към възвишенията и с изненада открих, че изобщо не са толкова големи, колкото ми се бяха сторили в началото. Какво се беше случило? Сетих се, че незабележимо съм се изкачвала на все по-голяма височина и това беше причината хълмовете да не ми изглеждат толкова високи.

Понякога проблемите ми са като тези възвишения. Изглеждат толкова големи от долината, в която се намирам! Но когато започна да хваля Бога и да възлагам проблемите на Него в молитва, се издигам и те вече не ми се струват толкова големи. Чувствам, че с Неговата помощ мога да се справя с тях. Постоянно трябва да си напомням да отместя поглед – от себе си и своите проблеми към Бога. Когато се изкача на високо заедно с Него, нещата започват да изглеждат не по-лесни, но възможни за разрешение.

 

Молитва: Отче, помагай ни да се стремим към Теб всеки ден, за да гледаме на нещата от по-различна перспектива и да знаем, че с Теб всичко е възможно. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да поставя Бога на първо място в своя живот.

Ан Стюарт (Австралия)

 

Да се молим за: НОВА ПЕРСПЕКТИВА, КОГАТО ПРОБЛЕМИТЕ ИЗГЛЕЖДАТ НЕПРЕОДОЛИМИ.

 

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply