Назад или напред?

Прочит: Ефесяни 3:14-21

„Истина, истина ви казвам: Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава само; но ако умре, дава много плод.“
(Йоан 12:24)

Един ден пътувах с колата. Минах покрай красива гора, а отвъд нея имаше гол хълм. В далечината видях множество високи бели цилиндри. Сякаш бях попаднала в гробище с надгробни плочи. Загледах се по-внимателно. Всеки от цилиндрите ограждаше новонасадено дърво и целта беше да го предпази от набезите на елените и поривите на вятъра. След няколко десетилетия хълмът щеше да се превърне в гора.
Замислих се за дълбоката истина, която тази гледка криеше: след загубата идва нов растеж. Помислих си: Колко пъти съм губила неща, хора, работа или друго в живота си? Всеки път първият ми отговор е бил гневен. Хабила съм енергия да гледам назад, вместо да продължа напред и да очаквам Бог да запълни празнините. Вместо да се съпротивляваме на промените, нека се замислим колко бързо празнината в живота ни може да се запълни, ако се откажем от гордостта си и се доверим на Бога. Светът ни повтаря да вярваме в себе си, но Бог ни казва, че ако се откажем от своите страсти (Галатяни 5:24), ще бъдем свободни, за да растем, и то „несравнимо повече, отколкото искаме или мислим“ (Ефесяни 3:20).

Молитва: Господи, помагай ни да Ти се доверяваме, когато преживяваме загуба. Помагай ни да гледаме напред – към новите кълнове, които ще обогатят живота ни. Амин.

Мисъл за деня: След всяка загуба Бог ни дава възможност да се зарадваме на нов растеж.
Линда Джет (Орегон)

Да се молим: ДА БЪДЕМ ОТВОРЕНИ ЗА НОВИЯ ЖИВОТ.

Остави коментар

Live Reply