Не бягай

Прочит: Притчи 3:1-12

 

„Но Йона стана да побегне в Тарсис от Господнето присъствие; и като слезе в Йопия, намери кораб… и се качи на него, за да отиде с тях в Тарсис, бягайки от Господнето присъствие.“

                                                                                         (Йона 1:3)

 

Йона знаеше какво Бог иска от него – да отиде в Ниневия, но не го стори, а намери кораб, с който да избяга. Вероятно беше изплашен или притеснен, или просто не искаше да се покори на Божията заповед. Сигурно си мислеше, че знае по-добре как стоят нещата.

Бог даде на Йона свобода да не Му се подчини, да избере сам пътя си, но също отговори по Свой начин, като изпрати буря и голяма риба, която да погълне Йона. Той се спаси, отправи към Господ своите аргументи, но в крайна сметка изпълни Божието поръчение.

И ние често приличаме на Йона: противопоставяме се на Бога, решаваме да действаме така, както смятаме, че е по-добре, трупаме в сърцето си гняв или просто сме изплашени. Бог ни дава свобода да изберем пътя си, но ще ни срещне, където и да отидем, за да ни поведе към вярната посока, към доброто, което е приготвил за нас. Нашият Спасител и Избавител отвръща на свободните ни решения с желание да ни насочва по пътя, който води към надежда и вяра.

 

Молитва: Боже, признаваме, че често игнорираме или просто не отговаряме на Твоето водителство. Прости ни и ни помогни да Ти се доверим, защото това, което си приготвил за нас, е добро. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ни води и ни дава свобода сами да избираме пътя си.

Розмари Фюл (Англия)

 

Да се молим: ДА СЕ ДОВЕРЯВАМЕ НА БОЖИЕТО ВОДИТЕЛСТВО.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply