Не е честно!

Прочит: Матей 20:1-16

 

„… в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат, която е направил да ни дава изобилно всяка мъдрост и разбиране…“

(Ефесяни 1:7-8)

 

„Не е честно!“: като баща на пет деца съм чувал това много пъти. Мисля, че никога не се разделяме с това усещане. Исус каза една притча, която се отнасяше да справедливостта. Стопанинът на лозето плати еднаква надница на всички работници, които бяха работили през деня – както на наетите по-рано, така и на работилите едва един час. Тези, които се бяха трудили най-дълго, не бяха доволни и зароптаха против стопанина.

Не е честно! Освен ако не съм от онези, които започват работа в пет следобед. Ако съм на пълен работен ден, няма и да се замисля кое е честно, а ще съм благодарен за работата, която имам. А ако съм чакал цял ден, за да получа някаква работа, а все не съм получавал? Ако се чувствам непотребен и отхвърлен? Докато виждам как наемат другите, може да съм стигнал почти до отчаяние и да съм пожелал да се откажа.

Та не сме ли всички ние като работниците, наети едва в края на деня! Повикани сме и сме натоварени със служение от самия Бог. Самият Творец на небето и земята ни е призовал да работим за Неговото царство и да споделяме богатството на Неговата милост не защото заслужаваме това, а именно защото не го заслужаваме. Това не е честно, това е благодат!

 

Молитва: Милостиви Боже, благодарим Ти за Твоята благодат. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог е милостив към всеки от нас.

Майкъл Ван (Тенеси)

 

Да се молим за: МИГРАНТИТЕ, КОИТО ТЪРСЯТ РАБОТА.

 

Остави коментар

Live Reply