Не гледай назад

Прочит: Филипяни 3:10-14

„… като забравям това, което е назад, и се простирам към това, което е напред, впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Исус Христос.“
(Филипяни 3:13-14)

С мъжа ми Джим са радваме на една добре гледана зеленчукова градина. Много обичаме пресните зеленчуци и красивите лехи ни карат да се чувстваме успели.
Джим е шофьор на камион и отсъства за по няколко дни. Исках да му помогна с репичките, затова се качих на трактора и се заех с тази задача. Джим ме беше предупредил: „Когато караш, никога не гледай назад. Обърнеш ли се, ще правиш зигзагообразна линия“. Забравяйки за този съвет, аз се обърнах, за да погледна какво се случва. Това беше достатъчно. Когато стигнах до края, погледнах какво съм направила. Много от репичките бяха извадени и корените им стърчаха. За жалост, нямах резервни и изгубихме голямо количество.
Ние, вярващите, се изкушаваме да гледаме назад. Ако твърде много се фокусираме върху миналите неуспехи, ще забравим, че Исус е простил греховете ни. Павел ни показва по-правилен път – да се впускаме към наградата, която очаква тези, които следват Исус Христос, и да се учим от Него. Вместо да си вредим, като страдаме заради миналото, по-добре е да насочваме взора си към Исус, „Начинателя и Завършителя на нашата вяра“ (Евреи 12:2).

Молитва: Боже, помагай ни да не гледаме към миналите грешки. Нека насочваме взора си към Исус и да следваме пътя, който Той е приготвил за всички християни. Амин.

Мисъл за деня: Бог е простил греховете ми, затова мога да гледам напред с надежда.
Боби Роупър (Флорида)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ БОРИ СЪС СВОЕТО МИНАЛО.

Остави коментар

Live Reply