Не по плана

Прочит: Римляни 8:24-28

 

„… всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“

(1 Петр. 5:7)

 

Работата, която преди ми носеше удоволствие, стана непоносима за мен. Атмосферата вече беше много напрегната и не знаех какво мога да сторя, за да променя това.

Една сутрин се помолих, като оставих този проблем в Божите ръце. На следващия ден ме уволниха. Естествено, не очаквах такова разрешение на ситуацията. Сега трябваше да мисля за предстоящите финансови проблеми. Въпреки това някакво необяснимо чувство за мир ме обземаше – сякаш все пак молитвата ми бе получила отговор. Макар тревогите ми да не свършваха, аз продължавах да се моля и страховете отпадаха един по един.

Научих се да се доверявам на Бога. Намерих си друга работа и съм уверена, че Господ нито за миг не ме е оставял. Сега при всеки нов проблем аз си припомням как Той е отговорил на онази моя молитва по неочакван начин и отново чувствам Неговия мир.

Бог се грижи и промисля най-доброто за всеки от нас. Трябва само да се молим и да Му се доверяваме, като следваме смело Неговия призив.

 

Молитва: Господи, помагай ни да възлагаме всичко в живота си на Твоята любяща грижа. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог действа във всяка ситуация.

Тенди Балсън (Канада)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е БЕЗ РАБОТА.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply