Не съди

Прочит: Йоан 8:1-11

„Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквото отсъждане съдите, с такова ще ви съдят; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.“
(Матей 7:1-2)

Когато пристигнах навреме пред църквата, изпитах удовлетворение от това, че успях да пътувам спокойно и да се моля за хората, които срещам по улицата. Но защо имаше само една кола на паркинга? Къде бяха всички? Дали не бях пропуснала някое съобщение? Извадих телефона и набрах позната от църквата: „Къде са всички?“. „Събота е“ – отвърна тя. „Аха, значи проблемът е при мен“ – усмихнах се аз.
По-късно си припомних цялата сутрин. Докато излизах от вкъщи, се възмутих от двама работници, които носеха врата за съседа. Направи ми лошо впечатление и един мъж близо до църквата, който косеше моравата. В неделя! Защо не уважават неделния ден? Клатех глава.
Тази съботна сутрин ми припомни колко опасно е да си правим прибързани заключения. Когато съдим прибързано, рискуваме да нараним хората. За пореден път осъзнах, че не трябва да бързам в преценките си.

Молитва: Отче, пази умовете и сърцата ни, за да не съдим другите. Помогни ни да бъдем благословение за тях. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще постъпвам с хората така, както искам те да постъпват с мене (вж. Лука 6:31).
Сибил Остин Скакъл (Северна Каролина)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОГОТО СЪМ ОСЪДИЛ.

Остави коментар

Live Reply