Не съм същият

Прочит: 2 Коринтяни 5:17-21

 

„Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“

(2 Коринтяни 5:17)

 

Любимото ми място за четене и размишление над Божието слово в нашия дом е всекидневната, където има камина и много прозорци. От там виждам еленското пасище и боровите дървета и чувам лекия бриз и песента на птиците. Поглеждам утринното небе – по него плуват бели облачета във всякакви форми и размери.

Образуването на облаците винаги ми напомня, че Бог създава и подновява всичко. Исус се пожертва за мен и затова животът ми е напълно променен. Аз вече не съм предишният човек – всичко е ново. Всъщност в мен старият човек, който искаше да живее само със собствените си желания и сили, умира всеки ден. Това никак не е лесно. Все още не съм такъв, какъвто трябва, но с Божията помощ не съм това, което бях преди. Благодарение на Неговата милост и променяща сила аз се уподобявам на примера, който всички християни трябва да следват – Исус Христос.

 

Молитва: Създателю, благодарим Ти, че ни прощаваш и виждаш нуждата ни от спасение. Води ни всеки ден, защото искаме да се уподобяваме на Христос. Амин.

 

Мисъл за деня: Изобилният живот започва, когато приемем Божията любов и спасителна благодат.

Джон Пен (Джорджия)

 

Да се молим за: ПРОШКА.

 

Остави коментар

Live Reply