Не се страхувай

Прочит: 4 Царе 6:8-23

„Елисей отговори: Не бой се, защото онези, които са с нас, важат повече от онези, които са с тях.“
(4 Царе 6:16)

Открихме учебен център за деца в едно планинско село. Един ден група хора дойде пред дома ни с искане да го закрием. Едно от децата ни изтича и каза: „Мамо, някакви хора идват към нас и викат. Какво ще правим? Обади се на полицията!“. Тогава най-малкото ни дете предложи да се помолим. Хванахме се за ръце и се обърнахме към Исус.
Скоро се разрази буря. Районът близо до дома ни се наводни, но водата не стигна до нашата къща. Много от хората, които стояха отпред, си тръгнаха. Само трима от водачите им останаха.
Реакцията на малкото ми дете ми напомни за Елисей, който беше заобиколен от врагове. Неговият слуга се изплаши, но той отвърна на предизвикателството с вяра. Със същата вяра решихме да поканим тримата човека вкъщи. Помогнахме им да се подсушат и им дадохме чай и храна. Единият попита: „Защо правите това?“. Аз отвърнах: „Защото Бог ви обича и иска да се постъпим така с вас“.
Когато дъждът спря, те се извиниха и си тръгнаха. Нека никога не забравяме, че Бог е по-велик от всеки от нас и може да ни освободи от страха.

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни пазиш всеки ден. Помогни ни да Ти вярваме и да поверяваме страховете си на Теб. Амин.

Мисъл за деня: Когато се страхувам, ще се моля и ще се доверя на Бога.
Линда Чандра (Индонезия)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ ДА НИ НАВРЕДЯТ.

Остави коментар

Live Reply