Не си забравен

Прочит: Лука 10:25-37

 

„Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, където беше той, и като го видя, смили се.“

(Лука 10:33)

 

Винаги ми е било интересно как в днешната история за добрия самарянин Исус похвалва човек, който е отхвърлен от обществото. Но доскоро не бях обръщала внимание, че единственият от десетимата излекувани прокажени, който се върна при Исус, за да благодари, също беше самарянин (Лука 17:11-19), както беше самарянка и жената при кладенеца, на която Той се разкри като Месия (Йоан 4:3-42).

Преди време аз също бях отхвърлена и неразбрана от обществото. Чувствах, че нямам шанс да върна мястото си в него, но Исус ме докосна и ме изцери. Неговата жива вода утоли жаждата ми – физическата и духовната. Той изпрати в живота ми хора, на които мога да помогна и които възстановиха моето достойнство и ми помогнаха отново да се чувствам ценна. Исус винаги вижда истинската ни ценност и ни привдига.

Господ не само приема тези, които обществото отхвърля, а често ги прави много по-значими и забележими. Независимо от мястото ни в това общество, никой от нас не е забравен от Исус.

 

Молитва: Господи, благодарим Ти, че ни помагаш, когато се чувстваме забравени от хората. Помогни ни да видим истинската си стойност. Амин.

 

Мисъл за деня: Никой не е аутсайдер в очите на Христос.

Виктория Уолш (Монтана, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ ОТХВЪРЛЕНИ.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply