Не спирай!

Прочит: Исая 40:25-31

„… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“
(Исая 40:31)

Когато човек чете днешния библейски откъс, очаква описанието да започва от ходенето, след това да преминава през тичането и да завършва в небесата – сякаш това е нормалната логика на поемата. Вместо това Исая говори, че очакващите Господа ще се издигат като орли, а чак накрая казва, че ще ходят и няма да отслабват. Защо пророкът започва с извисяването и завършва със земния път?
Когато се замисля за трудностите в живота си, този ред на изображението ме успокоява. Връщайки се от християнска почивка, аз се чувствам, сякаш светът е мой. Поемам предизвикателства и не се страхувам. Летя като орлите! Постепенно животът ме приземява. Вече не се извисявам толкова, но продължавам да тичам. Спънките по пътя обаче ме забавят и накрая просто крача. Какво има предвид Исая с думите „ще ходят и няма да отслабнат“? Според мен смисълът е, че ще продължаваме да стъпваме, макар и тромаво, като прескачаме препятствията и преодоляваме трудностите и умората, но няма да се откажем.
Животът не винаги е издигане. В много случаи се борим просто да сложим единия крак пред другия, за да не спрем да вървим. Нека думите на Исая ни носят утеха!

Молитва: Верни Боже, помагай ни да виждаме хората, които се нуждаят от насърчение. Амин.

Мисъл за деня: Бог ще бъде до мен, когато се издигам и когато падам.
Том Смит (Юта)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ НУЖДАЕ ОТ МОЕТО НАСЪРЧЕНИЕ.

Остави коментар

Live Reply